مبداء
مقصد
رفت
      

ارزان ترین نرخ پرواز چارتری اهواز , تهران

تاریخ نرخ
دوشنبه 7 فروردین 1396 157,700 تومان
سه شنبه 8 فروردین 1396 159,360 تومان
چهارشنبه 9 فروردین 1396 146,112 تومان
پنج شنبه 10 فروردین 1396 144,590 تومان
جمعه 11 فروردین 1396 150,000 تومان
شنبه 12 فروردین 1396 140,000 تومان
یکشنبه 13 فروردین 1396 160,000 تومان