مبداء
مقصد
رفت
      

ارزان ترین نرخ پرواز چارتری تهران , استانبول

تاریخ نرخ
دوشنبه 7 فروردین 1396 569,145 تومان
سه شنبه 8 فروردین 1396 390,000 تومان
چهارشنبه 9 فروردین 1396 310,000 تومان
پنج شنبه 10 فروردین 1396 250,000 تومان
جمعه 11 فروردین 1396 240,000 تومان
شنبه 12 فروردین 1396 150,000 تومان
یکشنبه 13 فروردین 1396 185,000 تومان