مبداء
مقصد
رفت
      

ارزان ترین نرخ پرواز چارتری تهران , نجف

تاریخ نرخ
دوشنبه 7 فروردین 1396 350,000 تومان
سه شنبه 8 فروردین 1396 310,000 تومان
چهارشنبه 9 فروردین 1396 280,000 تومان
پنج شنبه 10 فروردین 1396 240,000 تومان
جمعه 11 فروردین 1396 285,000 تومان
شنبه 12 فروردین 1396 230,000 تومان
یکشنبه 13 فروردین 1396 220,000 تومان