مبداء
مقصد
رفت
      

ارزان ترین نرخ پرواز چارتری تهران , نجف

تاریخ نرخ
پنج شنبه 7 اردیبهشت 1396 650,000 تومان
جمعه 8 اردیبهشت 1396 600,000 تومان
شنبه 9 اردیبهشت 1396 500,000 تومان
یکشنبه 10 اردیبهشت 1396 320,000 تومان
دوشنبه 11 اردیبهشت 1396 450,000 تومان
سه شنبه 12 اردیبهشت 1396 445,000 تومان
چهارشنبه 13 اردیبهشت 1396 360,000 تومان