مبداء
مقصد
رفت
      

ارزان ترین نرخ پرواز چارتری تهران , نجف

تاریخ نرخ
دوشنبه 27 آذر 1396 150,000 تومان
سه شنبه 28 آذر 1396 200,000 تومان
چهارشنبه 29 آذر 1396 440,000 تومان
پنج شنبه 30 آذر 1396 480,000 تومان
جمعه 1 دی 1396 367,300 تومان
شنبه 2 دی 1396 480,000 تومان
یکشنبه 3 دی 1396 500,000 تومان