مبداء
مقصد
رفت
      

ارزان ترین نرخ پرواز چارتری تهران , استانبول

تاریخ نرخ
سه شنبه 8 فروردین 1396 898,000 تومان
چهارشنبه 9 فروردین 1396 524,000 تومان
پنج شنبه 10 فروردین 1396 535,000 تومان
جمعه 11 فروردین 1396 530,000 تومان
شنبه 12 فروردین 1396 520,000 تومان
یکشنبه 13 فروردین 1396 1,414,000 تومان