مبداء
مقصد
رفت
      

ارزان ترین نرخ پرواز چارتری مشهد , کیش

تاریخ نرخ
دوشنبه 7 فروردین 1396 170,000 تومان
سه شنبه 8 فروردین 1396 175,000 تومان
چهارشنبه 9 فروردین 1396 115,000 تومان
پنج شنبه 10 فروردین 1396 90,000 تومان
جمعه 11 فروردین 1396 70,000 تومان
شنبه 12 فروردین 1396 80,000 تومان
یکشنبه 13 فروردین 1396 80,000 تومان