مبداء
مقصد
رفت
      

ارزان ترین نرخ پرواز چارتری نجف , تهران

تاریخ نرخ
دوشنبه 7 فروردین 1396 144,000 تومان
سه شنبه 8 فروردین 1396 385,000 تومان
چهارشنبه 9 فروردین 1396 395,000 تومان
پنج شنبه 10 فروردین 1396 385,000 تومان
جمعه 11 فروردین 1396 500,000 تومان
شنبه 12 فروردین 1396 495,000 تومان
یکشنبه 13 فروردین 1396 500,000 تومان