مبداء
مقصد
رفت
      

ارزان ترین نرخ پرواز چارتری تبریز , تهران

تاریخ نرخ
دوشنبه 7 فروردین 1396 100,000 تومان
سه شنبه 8 فروردین 1396 99,264 تومان
چهارشنبه 9 فروردین 1396 136,515 تومان
پنج شنبه 10 فروردین 1396 99,264 تومان
جمعه 11 فروردین 1396 140,000 تومان
شنبه 12 فروردین 1396 124,704 تومان
یکشنبه 13 فروردین 1396 166,944 تومان