مبداء
مقصد
رفت
      

ارزان ترین نرخ پرواز چارتری تهران , اهواز

تاریخ نرخ
پنج شنبه 7 اردیبهشت 1396 100,000 تومان
جمعه 8 اردیبهشت 1396 100,000 تومان
شنبه 9 اردیبهشت 1396 120,000 تومان
یکشنبه 10 اردیبهشت 1396 99,264 تومان
دوشنبه 11 اردیبهشت 1396 122,455 تومان
سه شنبه 12 اردیبهشت 1396 100,000 تومان
چهارشنبه 13 اردیبهشت 1396 105,000 تومان