مبداء
مقصد
رفت
      

ارزان ترین نرخ پرواز چارتری تهران , اهواز

تاریخ نرخ
دوشنبه 7 فروردین 1396 167,485 تومان
سه شنبه 8 فروردین 1396 146,112 تومان
چهارشنبه 9 فروردین 1396 115,000 تومان
پنج شنبه 10 فروردین 1396 125,000 تومان
جمعه 11 فروردین 1396 97,196 تومان
شنبه 12 فروردین 1396 103,265 تومان
یکشنبه 13 فروردین 1396 97,196 تومان