مبداء
مقصد
رفت
      

ارزان ترین نرخ پرواز چارتری تهران , کیش

تاریخ نرخ
دوشنبه 7 فروردین 1396 225,000 تومان
سه شنبه 8 فروردین 1396 189,150 تومان
چهارشنبه 9 فروردین 1396 110,000 تومان
پنج شنبه 10 فروردین 1396 60,000 تومان
جمعه 11 فروردین 1396 45,000 تومان
شنبه 12 فروردین 1396 30,000 تومان
یکشنبه 13 فروردین 1396 25,000 تومان