مبداء
مقصد
رفت
      

ارزان ترین نرخ پرواز چارتری تهران , مشهد

تاریخ نرخ
دوشنبه 7 فروردین 1396 115,425 تومان
سه شنبه 8 فروردین 1396 105,408 تومان
چهارشنبه 9 فروردین 1396 100,000 تومان
پنج شنبه 10 فروردین 1396 90,000 تومان
جمعه 11 فروردین 1396 69,000 تومان
شنبه 12 فروردین 1396 64,000 تومان
یکشنبه 13 فروردین 1396 64,000 تومان