مبداء
مقصد
رفت
      

ارزان ترین نرخ پرواز چارتری تهران , شیراز

تاریخ نرخ
دوشنبه 7 فروردین 1396 125,760 تومان
سه شنبه 8 فروردین 1396 120,000 تومان
چهارشنبه 9 فروردین 1396 115,000 تومان
پنج شنبه 10 فروردین 1396 87,232 تومان
جمعه 11 فروردین 1396 89,088 تومان
شنبه 12 فروردین 1396 85,000 تومان
یکشنبه 13 فروردین 1396 70,000 تومان