مبداء
مقصد
رفت
      

ارزان ترین نرخ پرواز چارتری تهران , تبریز

تاریخ نرخ
دوشنبه 7 فروردین 1396 120,000 تومان
سه شنبه 8 فروردین 1396 99,264 تومان
چهارشنبه 9 فروردین 1396 136,515 تومان
پنج شنبه 10 فروردین 1396 127,088 تومان
جمعه 11 فروردین 1396 129,485 تومان
شنبه 12 فروردین 1396 110,000 تومان
یکشنبه 13 فروردین 1396 78,912 تومان