مبداء
مقصد
رفت
      

ارزان ترین نرخ پرواز چارتری استانبول , تهران

تاریخ نرخ
چهارشنبه 1 فروردین 1397 20,000 تومان
پنج شنبه 2 فروردین 1397 15,000 تومان
جمعه 3 فروردین 1397 80,000 تومان
شنبه 4 فروردین 1397 230,000 تومان
یکشنبه 5 فروردین 1397 340,000 تومان
دوشنبه 6 فروردین 1397 500,000 تومان
سه شنبه 7 فروردین 1397 590,000 تومان