مبداء
مقصد
رفت
      

ارزان ترین نرخ پرواز چارتری شیراز , تهران

تاریخ نرخ
چهارشنبه 1 فروردین 1397 155,326 تومان
پنج شنبه 2 فروردین 1397 55,000 تومان
جمعه 3 فروردین 1397 96,140 تومان
شنبه 4 فروردین 1397 132,204 تومان
یکشنبه 5 فروردین 1397 154,652 تومان
دوشنبه 6 فروردین 1397 143,888 تومان
سه شنبه 7 فروردین 1397 132,204 تومان