مبداء
مقصد
رفت
      

ارزان ترین نرخ پرواز چارتری تهران , تبریز

تاریخ نرخ
چهارشنبه 1 فروردین 1397 316,388 تومان
پنج شنبه 2 فروردین 1397 193,011 تومان
جمعه 3 فروردین 1397 125,396 تومان
شنبه 4 فروردین 1397 119,616 تومان
یکشنبه 5 فروردین 1397 102,529 تومان
دوشنبه 6 فروردین 1397 94,963 تومان
سه شنبه 7 فروردین 1397 98,072 تومان